JOGI INFORMÁCIÓK

Elállás / Garancia

RENDELÉS LEMONDÁSA, ELÁLLÁS JOGA


A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 
Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
A vállalkozó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő, használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. 
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 
A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 
A válalkozó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.